Talousveden laatu

Talousveden laatu

Talousveden laatu Pietarsaaressa on hyvä. Puhdistettu vesi on laadultaan tasaista ja täyttää vaatimukset ympäri vuoden, vaikka raakaveden laatu välillä vaihteleekin. Tasainen laatu saavutetaan säännöllisellä näytteenotolla sekä raakavedestä että puhdistetusta vedestä. Vesilaitoksen prosessinohjaus perustuu näille analyyseille.

Pietarsaaren terveydensuojeluviranomainen valvovat veden laatua verkostossa talousveden laadunvalvontaohjelman mukaisesti. Vesinäytteet otetaan verkostosta jatkuvassa valvonnassa 24 kertaa vuodessa ja jaksottaisessa valvonnassa 4 kertaa vuodessa.

Veden laatuun vaikuttavat seuraavat tekijät:

  • Veden lämpötila
  • Sisäänpumpatun veden laatu
  • Veden viipymä verkostossa
  • Veden viipymä kiinteistön johdoissa
  • Putkimateriaalit ja verkoston ikä

Laadunvalvonta

Pietarsaaren Vesi on Pietarsaaren terveydensuojeluviranomaisten kanssa laatinut suunnitelman raaka- ja talousveden laadun valvonnasta. Nykyaikainen suunnitelma on käytössä vuoden 2012 loppuun saakka.

Suunnitelma on laadittu seuraavien asiakirjojen mukaan:

  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.
  • Valtioneuvoston päätös 366/1994 juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta.

Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen neuvoston seuraavat direktiivit:

  • EU-direktiivi 98/83/EY, talousvedenlaatu.
  • EU-direktiivi 75/440/ETY, raakaveden laatu.
  • EU-direktiivi 79/869/ETY, tutkimusmenetelmät ja tutkittavien näytteiden määrä.

Näytteenottopisteet Pietarsaaressa, talousveden jatkuvassa ja jaksottaisessa valvonnassa.

1 Alhedan puhdistamo, Alholmintie 29.
2 Endivo, Itärannantie.
3 Mariahemmet, Ebba Brahe esplanadi 11
4 Malmin sairaala, Kolpintie
5 Vestersundinkylän koulu, Koulutie 32.
6 Neste, Permonkaarre 127.
7 Kaupunginhotelli, Kanavapuistikko 13.
8 Kaupunginpuutarha, Skutnäsinkatu 11.
9 Koivurinteen palvelukeskus, Jauhotie 1
10 Oy Snellman Ab, Kuusisaarentie 1.
11 Tenniscenter, Länsiväylä 3.
12 Lannäslundin koulut, Vaasantie 72.
13 Strandis Fiskboden, Ådöntie 470.
14 Merilän leirikeskus, Pörkenäsintie 581.
15 Pietarsaaren uimahalli, Pietarinpuistikko 8.
16 Mässkärin Luontoasema, Mässkär
17 Alavesisäiliö, Tupakankatu
18 Vesitorni, Taivaanvuorenkatu 1
19 Åminnen vesilaitos

Analyysitulokset

Pietarsaaren Vesi, johtoverkostovesi.

Ohjelma: Jatkuva seuranta

Näytteenottopiste:

Johtoverkosto, näytteenottopisteet Pietarsaaressa.

Näytteenottaja

Terveyssuojeluviranomaiset Pietarsaaressa.

Vuoden keskiarvot

Namn

2013
2014
2015
2016 2017 2018 Rekom.

Krav

Clostridium perfringens

cfu/100ml

0 0 0 0 0 0

0

Escherichia coli 44,5 °C

cfu/100ml

0 0 0 0 0 0

0

Koliformiset bakteerit 37 °C

cfu/100ml

0 0 0 0 0 0

0

Sameus

FTU

0,03 0,2 0,11 0,08 0,16 0,15

Väri

Pt

0,4 0,8 1,3 1,5 1,4 1,1

pH

8,1 8,0 7,9 7,9 8,0 8,0 6,5-9,5

Sähkönjohtavuus

mS/m

26,4 26,8 28,0 26,0 26,5 51,6 < 250

Rauta

mg/l

0,067 0,093 0,063 0,054 0,042 0,055 < 0,200

Mangaani

mg/l

0,013 0,027 0,023 0,013 0,005 0,005 < 0,050

Nitriitti (NO2)

mg/l

0,29 0,26 0,14 0,21 0,22 0,19

< 0,5

Alumiini

mg/l

0,020 0,022 0,030 0,016 0,026 0,009 < 0,200

Ammonium (NH4)

mg/l

0,08 0,06 0,06 0,07 0,16 0,04 < 0,50

Alkaliniteetti

mg/l

0,85 0,84 0,87 0,84 0,86 0,9

Kokonaiskovuus

mmol/l

1,02 1,02 1,00 0,94 0,95 0,89

Kaliumpermanganaatti

mg/l

7,2 7,8 8,4 7,6 7,0 6,6 < 20

Vapaa kloori

mg/l

0,12 0,16 0,01 0,02 0,05 0,13

Kokonais kloori

mg/l

0,18 0,28 0,12 0,22 0,24 0,34

Kokonaiskovuus 1 mmol/l = 5,61 °dH

2015, analyysit vuoden osuus 1/3, 1.1-30.4.2015