Aktuellt

Sanering av vatten- och avloppsledningar vid Åkerledens cykelled och Träskvägen

10.05.2024« Tillbaka

Under våren och sommaren 2024 kommer vi att sanera vatten- och avloppsledningar vid Åkerledens cykelled och Träskvägen. Vi sanerar ledningarna delvis genom infodring (drar in det nya röret in i det gamla) och delvis genom grävning. Arbetet är en fortsättning på rörsaneringen av skogsavsnittet mellan Gäddviken och Åkerledens cykelled under vintern. Det är planerat att arbetet fortsätter vecka 21.

Det kan förekomma tillfälliga avbrott i vattenförsörjningen, men vi försöker meddela dem i god tid. Vi ber om ursäkt för störningarna som orsakas av arbetet och hoppas att ni har förståelse för dem. Om ni har några frågor om arbetet, vänligen kontakta oss.

Reijo Viinikka, nätverksmästare

tel: 044–785 1270, e-post: reijo.viinikka@jakobstad.fi

Anssi Tervaskangas, planeringsingenjör

tel: 044–785 1326, e-post: anssi.tervaskangas@jakobstad.fi

Emma Kivikangas, planeringsingenjör

tel: 044–785 1511, e-post: emma.kivikangas@jakobstadi.fi

Bodil Dahlin, äldre planeringsingenjör

tel: 044–785 1464, e-post: bodil.dahlin@jakobstad.fi