Frågor och svar

Hur hårt är hushållsvattnet i Jakobstad?

Med vattnets hårdhet avser man den lösta mängden kalcium- och magnesiumsalter i vattnet. Hårdheten anges oftast med den tyska hårdhetsskalan °dH. På tvättmedelsförpackningarna använder man ofta klassificeringen:

0-6 °dH mjukt vatten

7-13 °dH medelhårt vatten

14-20 °dH hårt vatten

Det hushållsvatten som Jakobstads Vatten levererar har en hårdhet på ca 4-6 °dH eller vattnet är mjukt. Rätt dosering av tvättmedel sparar både pengar och natur. I Jakobstad är det inte heller nödvändigt att använda uppmjukningssalter i t.ex. diskmaskiner.

Vad är vattnets pH-värde?

Vattnets surhetsgrad eller pH är i Jakobstad ca 8,0. Enligt hushållsvattenförordningen (461/2000) bör hushållsvattnets pH vara mellan 6,5-9,0.

Hur mycket vatten förbrukar vi?

En person i ett våningshus förbrukar i medeltal 155 liter per dygn. Den som bor i ett egnahemshus klarar sig i allmänhet med ca 20 liter mindre vatten. Den bifogade bilden visar hur vattenförbrukningen fördelar sig mellan olika användningsändamål i ett hushåll.

image

Källa: http://www.motiva.fi/sv/boende/vart_tar_energin_vagen/vattenforbrukning

Jakobstads Vatten pumpar ut ca 6 500 m3 hushållsvatten i ledningsnätet per dygn, varav ca en tredjedel går till lokala industrier.

Varför är vattnet ibland grått och grumligt?

Den gråaktiga grumligheten beror på en övermättnad av luft som upplöses som mycket små bubblor då vattnet blir något varmare. Får vattnet stå klarnar det nerifrån på några minuter. Företeelsen är naturlig och ofarlig.

Varför har vårt vatten en dålig smak på morgon?

Vattnet har stått på natten i husets ledningsnät och om vattenförbrukningen annars är liten och ledningarna gamla, kan den bakteriologiska verksamheten i vattnet resultera i en unken smak. Detta åtgärdas genom att låta vattnet rinna.

Vad göra, om vattnet ibland är brunt?

Den bruna färgen beror oftast på att husets ledningar är rostiga. Om den bruna färgen inte är en följd av ett avbrott i vattenleveransen, ta först kontakt med husets representant, såsom disponent eller servicebolag. Under störningen bör man i synnerhet kontrollera vattnets beskaffenhet i den kran som ligger närmast vattenmätaren och som visar om det inkommande vattnet har något fel. Om detta är fallet bör man ta kontakt med Jakobstads Vatten. När vattnet blir klart genom att låta det rinna, är det igen tryggt att dricka det.

Hur stort svinn förorsakar en droppande kran?

En droppe per sekund gör närmare 10 m3 per år.

Ur nedanstående tabell får man en uppfattning om, vad olika läckor kostar per dygn och per år.

image

En läcka stor som sytråd:
- tätt droppande läcka

0,08 m3 / d
0,23 € / d

30 m3 / a
87 € / a

image

En läcka stor som en stoppnål:
- en fin vattenstråle

0,8 m3 / d
2,32 € / d

300 m3 / a
870 € / a

image

En läcka stor som en tändsticka:
- en fortlöpande läcka i en WC

8 m3 / d
23,20 € / d

3 000 m3 / a
8 700 € / a

image

En läcka stor som en blyertspenna:

80 m3 / d
232,00 € / d

30 000 m3 / a
87 000 € / a

Källa: http://www.motiva.fi/sv/konsumenterna/boende/energiforbrukningihemmet/vattenforbrukning.html

Har kunden möjlighet att kontrollera vattenmätarens exakthet?

Ja. Vattenmätarens exakthet kan man för husbehov mäta genom att avläsa mätaren exakt (också decimalerna) och tappa vatten i ett kärl med känd volym (t ex. 20 l) och jämför förändringen med vattenmätaren. Under tiden bör ingen annan förbrukning ske. Ifall man tror att mätaren visar fel bör man ta kontakt med Jakobstads Vatten.

Får man slänga matrester i avloppet?

Nej. Avloppet är avsett endast för transport av avloppsvatten. Man inte bör sätta dit fast avfall, eftersom det kan förorsaka stockningar i avloppet. Även fett som ingår i mat kan vara besvärligt. Toalettpapper är det inga problem med eftersom det är tillverkat så att det löses upp i avloppet.